Notícies

Sanitat publica noves mesures Covid relatives a l’activitat física i l’esport

 • ,

La nova resolució entra en vigor hui fins al 9 de maig

La Fundació Esportiva Municipal de València informa sobre la nova Resolució de 23 d’abril de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid‐19.

El nou text indica les situacions en les quals no s’exigirà la màscara, incrementa el nombre de persones per a la pràctica esportiva a l’aire lliure i l’aforament per a l’ús dels vestuaris i dutxes. Com a principal novetat, es permeten tant les competicions federades (universitàries i jocs esportius) com les no federades (lligues recreatives, partits amistosos, etc..) i s’incrementa el nombre d’esportistes que poden participar a l’aire lliure fins a 1.000 i la mateixa xifra per a espectadors, i es fixa en 300 esportistes i 500 espectadors, respectivament, en les instal·lacions tancades.

Ús de la màscara

La resolució de 23 d’abril permet no usar la màscara en la pràctica de l’activitat física individual a l’aire lliure i en el mitjà aquàtic (natural o artificial) i en el bany en les piscines (exterior i cobertes). També en els seus períodes de descans abans i després. Igualment, es permet en les activitats de socorrisme o rescat, en entrenaments i competicions autoritzades en Instal·lacions (obertes i tancades) i en dutxar-se en els vestuaris de les instal·lacions.

Activitat física i esportiva amb caràcter general

Respecte a l’activitat esportiva en general, es permet l’activitat l’aire lliure i en instal·lacions esportives, obertes o tancades, sempre sense contacte físic i en modalitats individuals o per parella.

S’incrementa el límit de la pràctica d’esport per lliure a grups de 6 persones màxim i les activitats dirigides per professionals passen de grups amb un màxim de 10 persones a 20. A més, la màscara continuarà sent obligatòria en les instal·lacions tancades i a l’aire lliure en zones de gran afluència, excepte per al que participen en competicions autoritzades. En relació amb l’ús de vestuaris i dutxes, la resolució incrementa l’aforament d’aquests al 50% (3m2/usuari).

Entrenaments i competicions

Quant als entrenaments esportius, se segueix amb els entrenaments amb dinàmiques individuals en grups estables i l’obligació de l’ús de la màscara en les tancades, excepte participants en competicions autoritzades.

Sanitat publica noves mesures Covid relatives a l’activitat física i l’esport

Sanitat publica noves mesures Covid relatives a l’activitat física i l’esport

Es manté la principal modificació de l’anterior resolució per la qual es permetia un acompanyant adult en els entrenaments, igual que en les competicions, en cas que les o els esportistes siguen menors d’edat.

Com a principal novetat, no sols es permet la celebració de competicions oficials (federades, universitàries, Jocs Esportius) sinó que també s’autoritzen les competicions no oficials com les lligues recreatives, els partits amistosos, etc. I s’incrementa el nombre d’esportistes que poden participar, de manera simultània, a l’aire lliure fins a un màxim de 1.000 i la mateixa xifra per als espectadors i en instal·lacions tancades el fixa en un màxim de 300 esportistes i 500 espectadors, respectivament. No obstant això, per a les competicions professionals d’àmbit estatal remet a l’article 15.2 del reial decret llei 21/2020, de 9 de juny.

Per part seua, les federacions esportives, i la resta d’entitats organitzadores de les competicions hauran de disposar d’un protocol públic de desenvolupament de la competició que garantisca el seguiment de les mesures de seguretat i d’higiene requerides per a la prevenció de la Covid‐19.

Público en els esdeveniments esportius

La Resolució de 23 d’abril indica que el públic que, de manera espontània, poguera acudir a presenciar l’esdeveniment esportiu haurà de respectar, en tot cas, la distància de seguretat establida per les autoritats sanitàries.

En cas d’instal·lacions provisionals de graderies o delimitació d’espais reservats al públic, s’establirà un límit d’aforament de públic màxim del 50%, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos, o 1,5 metres de separació si no hi ha seients fixos, entre els diferents grups de convivència. Si no fóra possible mantindre la distància anteriorment indicada, l’aforament haurà de reduir-se fins a garantir el compliment de la mesura.

En el cas de celebrar-se a l’aire lliure, l’aforament serà del 75% amb un màxim de 1.000 persones assistents.

Instal·lacions esportives

Finalment, quant a les instal·lacions tancades, l’aforament màxim permés respecte a la instal·lació s’augmenta fins al 50%, mentre que en les obertes es manté l’aforament d’una persona usuària per cada 2,25 m² de superfície útil per a l’ús esportiu i grups de 20 persones.

Igualment, les piscines també s’incrementa l’aforament màxim fins a un 50% respecte a l’aforament ordinari de la instal·lació i del got de la piscina i els vestuaris i dutxes tindran aquest mateix aforament, un 50%.

A més, Sanitat indica que s’haurà d’establir un sistema d’accés a les instal·lacions que evite l’acumulació de persones i de reserva per a poder practicar activitat física en condicions de seguretat, així com realitzar la neteja i desinfecció de les instal·lacions després de cada entrenament i jornada.