Escoles esportives

Escoles Esportives (EEDD) de València

Un programa de promoció de l’esport a València amb més de 30 anys de tradició. Cap programa esportiu t’oferix a València el que t’oferixen les Escoles Esportives (EEDD):
  • Seguretat
  • Qualitat Educativa
  • Inclusió
  • Conciliació familiar
  • Iniciació esportiva

Vols saber què oferixen les nostres Escoles Esportives?

Qui organitza les EEDD?

Les EEDD estan organitzades per les federacions i associacions esportives en col·laboració amb la Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València (FDM).

A quin tipus de població va dirigit este programa?

L’oferta esportiva que a continuació es presenta, comprén les edats dels 4 als 18 anys, és a dir tota l’etapa d’escolarització obligatòria.

Quin  caràcter té l’activitat?

Les activitats són de caràcter voluntari i els seus objectius han de ser complementaris dels de l’assignatura d’Educació Física. Es configuren a través d’un Itinerari Esportiu Educatiu en coherència amb els cicles educatius. A cada etapa o cicle Educatiu, a cada edat, correspon un tipus d’activitat o Escola Esportiva en concret.

On s’ubiquen les activitats?

Les EEDD organitzades en els centres escolars (Infantil, Primària i/o Secundària) estaran ubicades en les mateixes instal·lacions del centre escolar i també en els poliesportius municipals.

Quan es realitzen les activitats?

Les EEDD es realitzaran en horari no lectiu i en dies laborables. Coincidiran amb el calendari escolar oficial publicat per la Conselleria d’Educació, a excepció de l’inici (3 o 17 d’octubre) i el final de l’activitat (31 de maig habitualment).

Qui pot sol·licitar les EEDD?

Podran sol·licitar EEDD els centres escolars d’Infantil, Primària, Secundària Obligatòria.

La sol·licitud haurà de vindre acompanyada de l’acord del Consell Escolar del centre o provisionalment per l’acord del director del centre.