Normativa

Normativa EEDD

La Carta Europea de l’Esport, elaborada pels ministres d’esports del Consell d’Europa, establix que l’esport escolar té com a finalitat contribuir a l’educació integral dels escolars, així com al desenrotllament harmònic de la seua personalitat, procurant que la pràctica esportiva no siga exclusivament concebuda com a competició, és a dir, que comprenga moltes altres realitats i manifestacions esportives (els aprenentatges esportius i les activitats esportiu recreatives).

En la normativa volem transmetre que la pràctica haurà de promoure objectius formatius i convivencials, fomentant l’esperit esportiu de participació neta i noble, el respecte a la norma i als companys de joc, juntament amb el lícit desig de millorar tècnicament. 

Activitats complementàries

Les activitats fisicoesportives de les EEDD són activitats d’esport escolar i, per tant, assumixen estes finalitats. L’esport escolar es diferencia de l’assignatura d’Educació Física, fonamentalment, pel seu caràcter voluntari i el temps en què es desenrotlla, fora de l’horari lectiu.

Els objectius d’estes activitats han de ser complementaris amb els de l’assignatura d’Educació física, encara que els seus temps i els seus àmbits d’intervenció siguen diferents. Des d’este posicionament, el paradigma “educació i esport” ha de guiar el desenrotllament d’este programa esportiu.

Valencia, ciutat que promou l’educació, la cohesió social i la salut a través de l’activitat física i l’esport

Descarregar tot el document de Normativa de l’Escoles Esportives curs 2024/25.