Bonificacions

BONIFICACIONS PER A MENORS DE 16 ANYS EN L’ÚS DE LES IIDDMM

Segons establix l’article 8.1 de l’Ordenança de preus Públics de la FDM, s’aplicaran les bonificacions aprovades per l’Ajuntament de València en concepte de tarifa reduïda a les persones menors de 16 anys, excepte en aquelles activitats la normativa específica de les quals establisca l’obligació de pagament o l’aplicació de preus públics especials.