Avís legal

Clàusula d'exempció de responsabilitat i avís legal

CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

La Fundació Esportiva Municipal oferix esta web per a facilitar l’accés públic a la informació de què disposa, facilitant enllaços a pàgines externes, seleccionades pel seu interés i rellevància en les matèries que li competixen, amb les quals no té cap tipus de vinculació i respecte de les quals declina tota responsabilitat, quant a l’exactitud i actualització dels seus continguts. Tampoc es fa responsable de l’ús de tercers de la informació continguda.

La Fundació Esportiva Municipal posarà a disposició dels visitants en general i dels usuaris en especial una adreça de correu electrònic perquè puguen manifestar les seues queixes i comentaris en relació amb els continguts i informacions que es faciliten a través de la pàgina, que seran degudament atesos segons la disponibilitat del servici.

 

AVÍS LEGAL

Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts de la web com ara articles, notícies, missatges, gràfics, arxius d’imatge, fotografies, programari, així com del codi i scripts interns del portal (excepte en aquelles pàgines que indique el contrari), excepte autorització expressa de la Fundació Esportiva Municipal. Les presents Condicions Particulars i, en general, la utilització de la política d’hiperenllaços de la Fundació Esportiva Municipal es regixen per les lleis espanyoles.

 

DRETS D’IMATGE

Els participants en proves i / o esdeveniments  promoguts o patrocinats per la FDM autoritzaran expressament per mitjà d’esta inscripció, a l’ús de les imatges capturades en tals activitats per a fins exclusivament promocionals i de contingut esportiu, sense perjuí del dret d’accés per revisió o de cancel·lació o oposició de les dites dades d’acord amb la Llei de Protecció de Dades LOPD.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA com titular del site web, exposa en esta secció, la Política de Privacitat corporativa, sobre la informació de caràcter personal que l’usuari pot facilitar, quan visite qualsevol de les pàgines d’este site.

L’objectiu de la Política de Privacitat La FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA és protegir la informació en Internet i les dades que l’usuari puga introduir en la web.

Esta Política de Privacitat esta presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal: Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei Orgànica 15/1999 (RLOPD).

1. Ús i Tractament de Dades de Caràcter Personal
En compliment del que establix la LOPD, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seua navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de les empreses La FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA i tractats per a la finalitat d’atendre la seua sol·licitud i el manteniment de la relació que s’establisca en els formularis que subscriga.
En cas de no autoritzar el tractament de les seues dades amb la finalitat assenyalada en el paràgraf/s anterior/és, vosté podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seues dades en els termes i condicions previstos més avall en l’apartat 3r “Exercici de Drets”.

2. Mesures de Seguretat
La FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA l’informa que tenen implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seues dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’Art. 9 de la LOPD i el títol VIII del RLOPD.

3. Exercici de Drets: Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició
Aquelles persones físiques que hagen facilitat les seues dades a La FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA podran dirigir-se a ella, a fi de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.
L’interessat podrà exercitar els seus drets per mitjà de comunicació per escrit dirigida a La FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA en l’adreça següent: PS. PETXINA, 42 – 46008 VALÈNCIA, especificant les seues dades, acreditant la seua identitat i els motius de la seua sol·licitud. També podrà exercitar els seus drets a través del correu electrònic: informacion@fdmvalencia.es

4. Enllaços
Com un servici als nostres visitants, els nostres sitex web poden incloure hipervincles a altres sitex que no són operats o controlats per La FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. La FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA no garantix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals sitex web o de les seues pràctiques de privacitat. Per favor abans de proporcionar la seua informació personal a estos sitex web aliens a La FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA, tinga en compte que les seues pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

5. Ús de “Cookies”
La majoria de la informació que recopilem des dels nostres sitex web és informació anònima. Les “cookies” constituïxen una ferramenta emprada pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els usuaris. No és més que un fitxer de text que alguns servidors demanen al navegador que escriba en el seu disc dur, amb informació sobre allò que s’ha realitzat per la pàgina.
La FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA respecta la privacitat dels nostres visitants. Al mateix temps treballem contínuament per a millorar la navegació de la nostra pàgina web d’acord amb els nostres usuaris, les seues necessitats o interessos, per a determinar amb quina freqüència els usuaris utilitzen els nostres servicis i conéixer patrons estadístics de comportament.
Obtenim la informació per a rastrejar el comportament dels usuaris. La informació s’utilitza únicament internament, amb l’objectiu d’incrementar la nostra comprensió del comportament dels usuaris en la web. Esta informació és una ferramenta important per a nosaltres i millorar la qualitat del contingut i els servicis.
Per a rastrejar el comportament dels usuaris utilitzem “cookies”, que poden ser descrits com a xicotets fitxers de dades que s’emmagatzemen en el navegador del seu ordinador. Les “cookies” realment només registren la direcció de Protocol d’Internet dels visitants i no proporcionen a La FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA cap informació personal. Les “cookies” utilitzades complixen amb els estàndards P3P, i no rastreja cap de les seues activitats fora de la/s web/s de la FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA.
L’usuari pot configurar el seu navegador per a acceptar o rebutjar per defecte totes les “cookies” o per a rebre un avís en pantalla de la recepció de cada “cookie” i decidir en eixe moment la seua implantació o no en el seu disc dur. Per a això el suggerim consultar la secció d’ajuda del seu navegador i conéixer com variar la configuració que actualment empra.
Encara que l’usuari configurara el seu navegador per a rebutjar totes les “cookies” o rebutjara expressament les “cookies” de la FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA podrà navegar pel site amb l’únic inconvenient de no poder disfrutar de la funcionalitats del portal que requerisquen la instal·lació d’alguna d’elles.
En tot cas, l’usuari podrà eliminar les “cookies” implantades en el seu disc dur en qualsevol moment, seguint el procediment establit en la secció d’ajuda del seu navegador.
No obstant l’acceptació de la present política de privacitat implica que l’usuari ha sigut informat d’una forma clara i completa sobre l’ús de dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades (cookies) així com que La FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA disposa del consentiment de l’usuari per a l’ús de les mateixes tal com establix l’article 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

6. Modificació de la Política de Privacitat
La FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA es reserva el dret a modificar La Seua Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seua efectiva aplicació. L’ús de la Web després dels dits canvis, implicarà l’acceptació d’estos.