Compensacions i Devolucions

Informació sobre la gestió de compensacions i devolucions pel tancament de les Instal·lacions Esportives Municipals

 

Quines són les instal·lacions esportives municipals?

 

 1. Poliesportiu El Carmen
 2. Poliesportiu Benimaclet
 3. Poliesportiu Natzaret
 4. Poliesportiu Cabanyal Canyamelar
 5. Pavelló Benicalap
 6. Pavelló Fuensanta
 7. Pavelló Malvarrosa
 8. Pavelló Font San Lluis
 9. Palau Velòdrom Lluis Puig
 10. Estadi del Turia – Tram III

 

Tràmit de devolucions de preus

En la normativa reguladora dels preus públics d’aplicació en les Instal·lacions Esportives Municipals i per la prestació de serveis de l’Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal, es recull en el seu Art. 15 els supòsits de devolució del preu públic satisfet.

En cas de concórrer qualsevol dels supòsits de l’art.15 per a procedir al tràmit de devolució, s’ha d’emplenar aquest formulari amb les següents dades (les dades indicades amb * són obligatoris)

ACCEDEIX AL FORMULARI 

 

Tancaments extraordinaris

A continuació, s’explica el procediment específic que s’ha de seguir per a poder compensar els serveis que les persones interessades hagen contractat en cadascuna de les instal·lacions a dalt esmentades i s’hagen vist afectades per qualsevol interrupció de l’activitat de la instal·lació per causes alienes a les persones usuàries.

Tancament Piscina Font de Sant Lluís (gener 2023)

S’informa totes les persones usuàries de la piscina coberta del Pavelló Font de Sant Lluís que està prevista l’execució de treballs de millora de l’estructura de la coberta de la pròpia piscina. Entre els treballs a realitzar s’ inclou el pintat de les bigues que conformen la coberta, essent incompatibles éstos amb l’ activitat esportiva en els vasos.

Per tal d’afectar de la menor manera possible les persones usuàries de la piscina, s’han programat els treballs per al mes de gener de 2023, restant la piscina tancada des del 2 de gener fins, aproximadament, el 5 de febrer.

Per aquest motiu, s’ adoptaran les mesures següents:

 • Usuaris/es amb abonament esport mensual: No es tramitaran abonaments mensuals per al mes de gener de 2023. Els abonaments del mes de febrer del 2023 estaran condicionats a la finalització dels treballs
 • Usuaris/es amb abonament esport anual: De forma general s’estendrà la caducitat de l’abonament el temps que la piscina romangui tancada, donant la possibilitat d’utilitzar la resta de les piscines i serveis que contempla l’abonament. No obstant això, la persona usuària que, tot i així, no vulgui acollir-se a aquesta compensació, podrà tramitar la reclamació corresponent per a la devolució de la part proporcional que correspongui al període de tancament.
 • Usuaris/es amb inscripció mensual o trimestral a cursos en piscina: El mes de desembre no es permetrà la renovació als cursos trimestrals, podent renovar la inscripció mensual per al mes de febrer i març de forma independent, fins al trimestre d’abril-maig-juny.
 • Usuaris/es amb inscripció “anual” octubre a maig: De forma general, a les persones usuàries inscrites en aquests cursos se’ls estendrà la inscripció al curs al qual estiguen matriculats per a tot el mes de juny, compensat d’aquesta manera les sessions no gaudides en el mes de gener (4 sessions aproximadament). No obstant això, les persones usuàries que, tot i així, no vulguin acollir-se a la compensació, podran tramitar la reclamació corresponent per a devolució de la part proporcional que correspongui al període de tancament.
 • Usuaris amb bo d’ús: En cas que la persona interessada disposés d’un bo d’ús, s’estendrà la data de caducitat del mateix temps que la instal·lació esportiva romangui tancada.

ACCEDEIX AL FORMULARI