Compensacions i Devolucions

INFORMACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DE COMPENSACIONS I DEVOLUCIONS PEL TANCAMENT DE LES II.DD.MM. DE GESTIÓ DIRECTA PER L’ESTAT D’ALARMA COVID-19

 

QUINES SÓN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS?

 

 1. Poliesportiu El Carmen
 2. Poliesportiu Benimaclet
 3. Poliesportiu Natzaret
 4. Poliesportiu Cabanyal Canyamelar
 5. Pavelló Benicalap
 6. Pavelló Fuensanta
 7. Pavelló Malvarrosa
 8. Pavelló Font San Lluis
 9. Palau Velòdrom Lluis Puig
 10. Estadi del Turia – Tram III

 

TEMPORADA 2020/2021

Amb motiu del COVID19, el passat 21 de gener del 2021 es va procedir al tancament de les Instal·lacions Esportives.

En l’Ordenança de preus públics de l’Organisme Autònom (OA) Fundació Esportiva Municipal, es recull en el seu Art. 15 els supòsits de devolució del preu públic satisfet.

Amb tal fi i per a procedir, s’ha d’emplenar aquest formulari amb les següents dades (les dades indicades amb * són obligatoris).

A continuació, s’explica el procediment que s’ha de seguir per a poder compensar els serveis que les persones interessades hagen contractat en cadascuna de les instal·lacions a dalt esmentades i s’hagen vist afectades pel tancament.

ACCEDEIX AL FORMULARI 2020/2021

 

TEMPORADA 2019/2020

A causa de l’Estat d’Alarma, decretat amb data del 14 de març del 2020, es va forçar el tancament de totes les instal·lacions esportives municipals de la Ciutat de València a conseqüència de la crisi sanitària.

En l’Ordenança de preus públics de l’Organisme Autònom (OA) Fundació Esportiva Municipal, en el seu Art. 15 es recullen els supòsits de devolució del preu públic satisfet.

A continuació, s’explica el procediment que s’ha de seguir per a poder compensar els serveis que les persones interessades hagen contractat en cadascuna de les instal·lacions a dalt esmentades i s’hagen vist afectades pel tancament.

 

ACTIVITATS DIRIGIDES

 

CURS DE NATACIÓ D’OCTUBRE A MAIG 

Si la persona interessada estava inscrit/a en el curs de natació d’octubre a maig, podrà sol·licitar la devolució corresponent a la part proporcional de les sessions no gaudides, a raó del que s’estableix en l’art. 15.2 de l’Ordenança de Preus Públics.

Per a això, haurà d’emplenar el formulari de devolució, que es pot emplenar a través de dues vies:

 • ONLINE, fins al 18 de setembre, emplenant el formulari mitjançant el següent enllaç.

 

ACCEDEIX AL FORMULARI 2019/2020

 

 • PRESENCIAL, des de la data d’obertura de la instal·lació. S’haurà d’emplenar la fitxa que es facilite des de la instal·lació respectiva.

*Nota: Per a poder sol·licitar la devolució PRESENCIAL s’haurà d’aportar la següent documentació: titular del compte (nom i cognoms, DNI, domicili, correu electrònic, telèfon i número del compte bancari) i usuari del curset (instal·lació esportiva municipal, usuari/a, DNI, curs, horari del curs, data, telèfon de contacte i rebut del pagament).

 

CURSOS MENSUALS I/O TRIMESTRALS DE NATACIÓ I D’ACTIVITATS DIRIGIDES PER A ADULTS

Si la persona interessada estava inscrit/a en un curs mensual de natació o d’activitats dirigides per a adults, podrà sol·licitar una devolució corresponent de la part proporcional de les sessions no gaudides, a raó del que s’estableix en l’art. 15.2 de l’Ordenança de Preus Públics.

Per a això, haurà d’emplenar el formulari de devolució, que es pot emplenar a través de dues vies:

 • ONLINE,  emplenant el formulari mitjançant el següent enllaç.

 

ACCEDEIX AL FORMULARI 2019/2020

 

 • PRESENCIAL, des de l’obertura de la instal·lació. S’haurà d’emplenar el formulari que es facilite des de la instal·lació respectiva.

*Nota: Per a poder sol·licitar la devolució PRESENCIAL hauràs d’aportar la següent documentació: titular del compte (nom i cognoms, DNI, domicili, correu electrònic, telèfon i número del compte bancari) i usuari del curset (instal·lació esportiva municipal, usuari/a, DNI, curs, horari del curs, data, telèfon de contacte i rebut del pagament).

 

ABONAMENT ESPORT ANUAL

 • És el referent als abonaments anuals de matins, individual, familiar, +65, persones amb discapacitat, jubilats, esquaix, pàdel, tennis i frontó

En cas que la persona interessada disposara d’un abonament anual, es pot sol·licitar l’expedició d’un bo de 6 mesos sense cost algun addicional. Aquests 6 mesos donaran principi en el moment en què se sol·licite aquesta ampliació.

Es podrà sol·licitar fins al 31 de desembre de 2020 en la instal·lació esportiva respectiva.

 

ABONAMENT ESPORT MENSUAL

 • És el referent als abonaments mensuals de matins, individual, familiar, +65, persones amb discapacitat i jubilats.

En cas que la persona interessada disposara d’un abonament mensual, es pot sol·licitar un nou bo sense cost addicional per a utilitzar-ho entre els mesos de setembre i desembre de 2020.

Es podrà sol·licitar des de l’1 de setembre fins al 30 de novembre de 2020 en la instal·lació esportiva respectiva.

 

ABONAMENT ATLETISME I/O CICLISME

 • No més per a entitats.

Si es disposava d’un abonament per a l’ús de la pista d’atletisme o de ciclisme, es pot sol·licitar una ampliació de fins a un màxim 6 mesos en la vigència de l’abonament que s’haja vist afectat pel tancament de les instal·lacions.

Es podrà tramitar fins al 31 de desembre en la instal·lació esportiva respectiva.

 

BONS D’ÚS

En cas que la persona interessada disposara d’un bo d’ús, aquest no caducarà als 6 mesos des de la data de compra, sinó que es podrà utilitzar fins al 31 de juliol de 2021, o fins que s’esgoten tots els usos del bo.

Els bons expedits a partir del 24 de juliol continuaran caducant als 6 mesos.

 

RESERVES DE PISTES I ESPAIS ESPORTIUS D’US LLIURE

En cas que la persona interessada haguera reservat i pagat algun espai esportiu, el qual no haja pogut gaudir a causa del tancament de les instal·lacions, s’ofereixen les següents dues opcions:

Opció 1: modificació de la data de reserva que es disposava en la instal·lació sense cap cost addicional.

Opció 2: pot optar a la devolució del preu mitjançant una reclamació. Aquesta reclamació es pot realitzar a través del següent enllaç, o bé de manera presencial en la instal·lació respectiva.

 

ACCEDISCA A LAS RECLAMACIOS

 

Per a dur a terme la reclamació de manera presencial, s’haurà d’aportar la següent documentació:

 • Individual – persona física: Nom i cognoms, DNI, instal·lació, curs, horari, número de compte, titular del compte, telèfon, correu electrònic, adreça postal a l’efecte de notificació i data.
 • Entitat – persona jurídica: Raó social, CIF, instal·lació, espai esportiu reservat, dies i horari, número de compte, titular del compte, telèfon, correu electrònic, adreça postal a l’efecte de notificació i data.

*Nota: Les reserves de temporada d’entitats de les quals no s’haguera fet el pagament queden excloses de les devolucions.