Voluntariat Esportiu de València

El voluntariat esportiu és un dels àmbits més importants recollits al Pla Estratègic de l’Esport de la Ciutat de València, com a un dels aspectes essencials que sustenten el sistema esportiu i afavorixen el seu progrés; és per açò que s’ha creat l’Oficina del Voluntariat Esportiu de València.

 

 Oficina del Voluntariat Esportiu

 

En concret el foment de l’associacionisme esportiu tractat també en este Pla es sustenta amb la figura del voluntariat esportiu, entés com a un concepte ampli que comprén des del directiu, al tècnic, els pares i acompanyants, etc.. Així mateix el voluntariat esportiu és fonamental en l’organització d’esdeveniments esportius de diferent índole, des dels més populars i de caràcter social i benèfic, fins als grans de caràcter internacional.

Voluntariado en el Maratón de Valencia

A la ciutat de València ha existit sempre una base important de col•laboradors esportius voluntaris, dels clubs i d’altres procedències, que facilitaven la celebració dels diferents esdeveniments esportius que tenien lloc cada any. No obstant això, es tracta d’un col•lectiu que actuava sense connexió.

Per tot això i complint amb les directrius del Pla Estratègic de l’Esport de la ciutat de València, amb data 16 de novembre del 2010, la Junta Rectora de la Fundació Esportiva Municipal va aprovar la inscripció de la FDM com a entitat de Voluntariat Esportiu.

Amb la finalitat de coordinar totes les actuacions relacionades amb este camp i en la ciutat de València, es posa en marxa este programa el màxim exponent del qual és la creació de l’Oficina Municipal de Voluntariat Esportiu adscrita a la Secció de Comunicació i Documentació del Servici d’Esports de la Fundació Esportiva Municipal.

L’any 2012 ha sigut l’any en què esta Oficina ha hagut de reforçar la seua estructura i millorar la seua gestió amb la finalitat de poder dur a terme amb èxit projectes de voluntariat, que han suposat la mobilització d’una gran quantitat de voluntaris/es.

En este sentit cal destacar el treball que realitza el Servici d’Educació Física i Esports de la Universitat de València, que a través del conveni de col•laboració signat amb la FDM, oferta al col•lectiu d’universitaris cursos de voluntariat esportiu perquè participen en els diferents esdeveniments que es celebren a València.

 

Objectius generals

 1. Coordinar les activitats de voluntariat esportiu que es desenvolupen a la ciutat de València.
 2. Tindre actualitzat un cens de tots els voluntaris esportius en actiu, on consten les seues dades (mèrits, formació, disponibilitat, etc.).
 3. Realitzar els processos de selecció pertinents amb l’objectiu d’establir un catàleg de llocs segons nivells de responsabilitat.
 4. Impartir una formació general de continguts que incorpore una àmplia explicació de l’organització esportiva municipal, i una formació especialitzada que capacite a la persona voluntària en el desenvolupament de la tasca que li siga encomanada.
 5. Coordinar amb altres institucions els cursos de formació que es realitzen per als diferents col•lectius de voluntaris.
 6. Seleccionar els voluntaris que participaren en els diferents esdeveniments esportius segons les necessitats marcades pels seus responsables.
 7. Altres.

 

Com ser voluntariat esportiu

No cal practicar un esport per a ser voluntari, ni tan sols tindre coneixement d’ell. Només és necessari ser major de 16 anys i gaudir amb l’esport general.

Per a això és necessari tramitar la sol•licitud que podràs descarregar des de la pàgina web de l’Oficina del Voluntariat Esportiu.

Voluntarios MGS de Vela en Valencia

Desde la Oficina te llamarán para realizar una entrevista y después de comprobar las tareas que puedes desarrollar según tu perfil formativo y personal ya podrás participar en los diferentes proyectos de voluntariado deportivo que tiene asignada esta Oficina. Previamente deberás realizar un curso de formación totalmente gratuito.

Para todo esto, es necesario que firmes el “Compromiso de Voluntario Deportivo”.

¿Cuándo y dónde colaboramos?

A lo largo del año se desarrollan diferentes proyectos de voluntariado deportivo en la ciudad con la colaboración de diferentes entidades.

Entre los más destacados están los siguientes:

 • Triatlón de Valencia.
 • Maratón de Valencia
 • Criterium Ciclista.
 • Circuito de Carreras Populares.
 • Gran Premio de Fórmula 1.
 • Campeonatos Nacionales e Internacionales.
 • Otros.

Durante el año 2012, esta Oficina ha desarrollado 42 acciones de voluntariado en las que han participado un total de 1835 personas.

¿Qué te podemos ofrecer como voluntario?

La Oficina del Voluntariado Deportivo de la Ciudad de Valencia ofrece a todos los voluntarios/as que se incorporen de forma activa, los siguientes servicios:

 • Uniforme deportivo para su identificación.
 • Formación: Cursos y conferencias.
 • Avituallamientos.
 • Seguro de Responsabilidad Civil y de accidentes.
 • Encuentros y actividades entre los voluntarios.
 • Descuentos importantes en el uso de algunas instalaciones deportivas municipales.
 • Otras.

Además si eres estudiante de la Universitat de València podrás obtener créditos oficiales, a través del convenio de colaboración suscrito entre la FDM y esta universidad.

 

Oficina del voluntariado deportivo de la ciudad de Valencia

Tiene su ubicación en el Complejo Deportivo “Petxina” (Paseo de Petxina nº 42) de Valencia, donde están situadas sus oficinas. Además se utilizan diferentes instalaciones para el desarrollo de las acciones formativas de los voluntarios (Salón de Conferencias, Salón de Actos, Sala de Prensa, etc).

Datos de contacto

Complejo Deportivo Pextina

Paseo de Petxina nº 42

46008 Valencia (España)

Telf: 963548300 Ext.2984

Telf: 963382400

Fax: 963850684

voluntariatesportiu@fdmvalencia.es

www.voluntariadodeportivo.com

 

Documentación de interés

 

Folleto Voluntariado Deportivo de la Ciudad de Valencia

Folleto Voluntariado Deportivo de Valencia

Informe 2012 Oficina del Voluntariado Derpotivo de Valencia

Informe anual de Voluntariado Deportivo

Manual del voluntariado deportivo de Valencia

Manual del Voluntariado Deportivo

 Solicitud de Voluntario/a

 

 

Col·laboradors del Voluntariat Esportiu de València