Econòmica i coneixement

Econòmica i coneixement

 

Centre d’Investigació Esportiva Municipal

La Fundació Esportiva Municipal disposa des de fa anys d’un observatori entorn de la gestió esportiva, encara que centrada fins a la data en l’estudi dels “hàbits esportius dels valencians”.

En el Pla Estratègic de l’Esport de la ciutat de València de l’any 2011 va sorgir la necessitat de disposar d’un observatori i ampliar el seu objecte a la totalitat dels camps de l’esport. En definitiva, es tracta de l’ampliació de l’objecte d’estudi a fi d’obtindre informació objectiva i estadística de tot el sistema de l’esport de la ciutat.

En el desenvolupament dels seus estudis este observatori compta amb els principals centres generadors de coneixement de la nostra ciutat:

  1. Institut de Biomecànica de València (IBV).
  2. Institut Valencià d’Investigació Econòmica (IVIE).
  3. Departament de Sociologia de la Universitat de València.
  4. Facultats de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport valencianes.
  5. Servicis d’Educació Física i Esports de les universitats.
  6. Direcció General de l’Esport de la Generalitat Valenciana.
  7. Altres.

 

Oferta d’activitats formatives relacionades amb l’esport

Entre les funcions d’este observatori es troba la creació d’una finestreta única, on es centralitzarà tota la informació sobre l’oferta d’accions formatives relacionada amb l’activitat física i l’esport, a través del Centre de Documentació Esportiva de la FDM.