Associacionisme esportiu

Associacionisme esportiu

L’associacionisme esportiu de la ciutat de València és un teixit prou ampli pel que fa al nombre però, generalment, ha de millorar en la seua estructura organitzativa i en la captació de recursos. Són molt pocs els clubs que disposen d’instal•lacions esportives pròpies i que generen oferta.

Una de les línies centrals del Pla Estratègic de l’Esport de la Ciutat de València consistix al convenciment que, en el futur, com major siga la xarxa de clubs amb estructures fortes i que treballen independentment com a tals organitzacions, major serà el desenvolupament esportiu de la ciutat amb el consegüent benefici social i esportiu per als seus habitants, igual que ocorre amb bona part de les grans ciutats europees, on preval la pràctica esportiva a través d’entitats associatives amb un menor intervencionisme directe de les administracions públiques. Històricament la cèl•lula associativa esportiva per excel•lència en la major part dels països europeus és el club esportiu.

Entre les mesures recollides al Pla que l’Ajuntament de València i la FDM estan promovent amb l’objectiu de reforçar i fomentar l’associacionisme esportiu a la ciutat tenim les següents:

 

  1. Continuar la línia iniciada fa uns anys de la signatura de convenis de col•laboració en la gestió d’instal•lacions esportives, inclús amb la cessió de sòl per a la construcció d’estes a clubs i federacions esportives. Un dels motius exposats per a reforçar una estructura associativa és disposar d’una instal•lació per a gestionar que obligue a un major compromís per part de la cúpula directiva com també el punt de trobada que cree un sentiment de cohesió entre els socis.
  2. Facilitar la recerca de sòl en les condicions adequades per a la seua adquisició i implantació d’instal•lacions esportives per part de la iniciativa privada tant de l’àmbit empresarial com de federacions, clubs… seguint les directrius descrites en l’acció 4 del Projecte 1.
  3. Programar accions formatives destinades a responsables de clubs i associacions esportives no professionals que servisquen de guia per a totes aquelles persones que desitgen formar-se en els temes sobre gestió d’este tipus d’entitats.
  4. Col•laborar amb les comissions falleres com a principal teixit associatiu de la ciutat, en el seu demostrat interés creixent per incorporar entre les seues tasques la pràctica d’activitats físiques i esport. A este respecte cal facilitar un adequat assessorament tècnic i organitzatiu als seus responsables per a garantir que l’activitat resulte verdaderament saludable, socialitzadora i en un clima participatiu.
  5. Implantar una nova aplicació en la pàgina web de la FDM amb les dades de contacte actualitzades de tots els clubs de la ciutat de València per a millorar les comunicacions, l’accés a possibles nous socis, etc., sempre respectant la legislació vigent sobre protecció de dades.

 

Registre d’Entitats Esportives de la Ciutat de València

Dependent de la Fundació Esportiva Municipal de la Ciutat de València té la finalitat de gestionar un cens d’entitats esportives amb seu social a la ciutat actualitzat.

Accés al cens d’entitats esportives de la Ciutat de València.

Programa de subvencions

L’Ajuntament de València manté línies de subvencions dirigides a l’associacionisme esportiu de la ciutat.

  1. Subvencions destinades als clubs esportius de la ciutat de València.
  2. Subvencions destinades als clubs esportius corresponents a les màximes categories, categoria nacional i 1a i 2a Divisió.

 

Convocatòria de subvencions 2013

 

Ús de les instal•lacions esportives per les entitats

Les entitats esportives de la ciutat poden beneficiar-se en la utilització de les instal•lacions esportives municipals a través de diferents formes que recull el Reglament d’Ús de les Instal•lacions i l’Ordenança de Preus Públics.