Preus públics

Precios públicos de aplicación en las instalaciones deportivasmunicipales 2014

Preus

Preus Públics d’aplicació en les Instal·lacions Esportives Municipals i per la Prestació de Servicis de l’OA Fundació Esportiva Municipal, text vigent d’aquesta norma municipal.

Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.