Associacionisme i voluntariat

Associacionisme i voluntariat esportiu

El foment de l’associacionisme i del voluntariat esportiu és un dels àmbits més importants recollits en el Pla Estratègic de l’Esport de València. Els dos es recullen en sengles projectes establint les línies d’actuació per a cada un dels apartats.

 

Associacionisme esportiu

Es tracta d’un programa dirigit a les entitats esportives i altres associacions que participen en l’àmbit de l’esport (col•legis, AMPAs, Falles) de la ciutat de València.

 

Objectius

 1. Crear i potenciar el teixit associatiu esportiu de la ciutat, imprescindible per al desenvolupament de l’esport i de la pròpia societat.
 2. Assessorar a grups i col•lectius de cara a la constitució de clubs o grups de recreació esportiva.
 3. Incidència en aquelles modalitats i especialitats més necessitades de suport i foment institucional.
 4. Facilitar l’accés a les instal•lacions esportives per a l’exercici de les seues activitats esportives.
 5. Crear i gestionar un registre d’entitats esportives de la Ciutat de València.
 6. Programar accions formatives destinades a responsables de clubs i associacions.

 

Població a qui va dirigit

 • Població de la ciutat, vinculada a l’esport encara que no afiliada a clubs esportius o amb necessitats de crear altres associacions que satisfacen les seues necessitats i aspiracions.
 • Població afiliada a clubs i entitats esportives facilitant-se la seua tasca i exercici.

 

Registre d’Entitats Esportives de la Ciutat de València

Dependent de la Fundació Esportiva Municipal de la Ciutat de València té la finalitat de gestionar un cens actualitzat d’entitats esportives amb seu social a la ciutat.

 

Voluntariat esportiu

Amb data 16 de novembre del 2010, la Junta Rectora de la Fundació Esportiva Municipal va aprovar la inscripció de la FDM com a entitat de Voluntariat Esportiu.

Amb la finalitat de coordinar totes les actuacions relacionades amb este camp i a la ciutat de València, es posa en marxa este programa el màxim exponent del qual és la creació de l’Oficina Municipal de Voluntariat Esportiu adscrita a la Secció de Comunicació i Documentació del Servici d’Esports de la Fundació Esportiva Municipal.

 

Objectius generals

 1. Coordinar les activitats que es realitzen i que formen part del programa.
 2. Tindre actualitzat un cens de tots els voluntaris esportius en actiu, on consten les seues dades (mèrits, formació, disponibilitat, etc).
 3. Realitzar els processos de selecció pertinents amb l’objectiu d’establir un catàleg de llocs segons nivells de responsabilitat.
 4. Impartir una formació general de continguts que incorpore una àmplia explicació de l’organització esportiva municipal, i una formació especialitzada que capacite a la persona voluntària en el desenvolupament de la tasca que li siga encomanada.
 5. Coordinar amb altres institucions els cursos de formació que es desenvolupen per als diferents col•lectius de voluntaris.
 6. Seleccionar els voluntaris que participaren en els diferents esdeveniments esportius segons les necessitats marcades pels seus responsables.
 7. Altres

 

Desenvolupament de projectes de voluntariat esportiu

Al llarg de l’any es realitzen diferents projectes de voluntariat esportiu a la ciutat amb la col•laboració de diferents entitats. L’any 2012 ha sigut l’any en què esta Oficina ha hagut de reforçar la seua estructura i millorar la seua gestió amb la finalitat de poder dur a terme amb èxit projectes de voluntariat, que han suposat la mobilització d’una gran quantitat de voluntaris/àries.

En este sentit cal destacar el treball que realitza el Servici d’Educació Física i Esports de la Universitat de València, que a través del conveni de col•laboració signat amb la FDM, oferta al col•lectiu d’universitaris cursos de voluntariat esportiu perquè participen en els diferents esdeveniments que es celebren a València.

Durant l’any 2012, esta Oficina ha realitzat 42 accions de voluntariat en què han participat un total de 1.835 persones.