Codi Ètic i de Conducta

Codi Ètic i de Conducta

El 5 de maig de 2021, la Junta Rectora de la Fundació Esportiva Municipal va aprovar per unanimitat el seu primer Codi Ètic i de Conducta.

Aquest document, constitueix una declaració expressa dels principis, valors i pautes de conducta que han d’inspirar i guiar el comportament del personal vinculat a la FDM en el desenvolupament de la seua activitat laboral, professional o esportiva.

El document serà el full de ruta que guiarà el comportament de totes les persones que integren l’FDM i es construeix sobre cinc pilars bàsics: el respecte, la responsabilitat, la integritat, la transparència i la professionalitat.

Descarregar Codi Ètic i de Conducta