Infraestructures

Servici d’infraestructures

El Servici d’Infraestructures de la Fundació Esportiva Municipal de València és l’encarregat de planificar, construir i gestionar tots els edificis i instal•lacions esportives municipals, així com aquelles infraestructures necessàries per a organitzar Esdeveniments esportius.Està format per tres caps de secció (Projectes, Obres i Manteniment) i un total de 8 llocs de perfil tècnic i 2 de perfil administratiu, encara que el treball està organitzat de forma transversal a causa de la interrelació existent en cada una d’estes seccions.

 

Funcions del servici

  1. Planificar les inversions en instal•lacions esportives (tant d’obra nova com de reforma i reparació) amb estret contacte amb el servici esportiu, amb la gerència de la FDM i amb la delegació d’esports de l’Ajuntament de València.
  2. Redactar i supervisar projectes.
  3. Supervisar l’execució d’obres i instal•lacions.
  4. Organitzar i coordinar les infraestructures necessàries per a esdeveniments.
  5. Gestionar el manteniment dels edificis esportius municipals.