Pla estratègic

El Pla Estratègic de l'Esport de València analitza i reflexionasobre la situació actual de la pràctica d'activitat física i esporta la nostra ciutat

Pla Estratègic de l’Esport de València

 

plan estratégico del deporte de Valencia

 

Pla Estratègic de l’Esport de València és una iniciativa de l’Ajuntament de València que consistix en un procés d’anàlisi i reflexió sobre la situació actual de la pràctica d’activitat física i esport a la nostra ciutat, proposant en segon terme línies estratègiques i mesures d’actuació en què treballar conjuntament amb la resta d’agents que intervenen.

Objectius | Característiques | Àrees estratègiques d’actuació | Descàrregues

 

Objectius del Pla

Com a objectiu principal i de competència plena municipal està el de promocionar la pràctica d’activitats físiques i esportives entre els ciutadans, que permeta superar l’actual percentatge del 39 % de població practicant habitual, entenent com a tals els que practiquen, almenys, dos vegades per setmana. Ens marquem en principi un ambiciós objectiu d’incrementar este percentatge en deu punts.

Com a objectius complementaris i de competència compartida amb altres institucions i entitats està el de contribuir a posicionar a València com a ciutat de referència en l’àmbit de l’esport nacional i internacional a través de l’organització d’esdeveniments esportius i el de la col•laboració amb els organismes rectors de l’esport, al mateix temps que contribuir a impulsar un sector econòmic i de coneixement relacionat amb este.

 

Característiques

  • Sorgix, com s’ha mencionat, de l’encàrrec de l’Òrgan de Govern de l’Esport Municipal (Junta Rectora a la Fundació Esportiva Municipal) als tècnics de la FDM.
  • S’aprofita la designació de València com a Capital Europea de l’Esport l’any 2011.
  • Es tracta d’un procés tècnic en el seu desplegament i execució, amb òrgans i estructura pròpia al marge de qualsevol altra activitat.
  • Consta d’un Consell Assessor Metodològic independent per a validar el procés.
  • Suposa un estudi integral que comprén totes les manifestacions del sector de l’esport a València. Limitar l’estudi només a les nostres competències haguera esbiaixat l’objecte d’anàlisi al concórrer altres sectors i àmbits d’actuació en el món de l’esport local.
  • Així mateix, en alguns aspectes l’estudi requerix superar els límits municipals (capital de província) comprenent l’àrea metropolitana i, en determinats casos, la província.
  • Les conclusions seran el resultat de la participació de tots els agents implicats, buscant el consens en les propostes. S’aspira a aconseguir una visió de futur compartida.

 

Àrees estratègiques d’actuació

Analitzat el sector en tota la seua amplitud es va arribar a la conclusió de segmentar l’estudi al voltant de tres eixos o àrees temàtiques, que sense ser compartiments estancs permetien abordar l’estudi des d’una convenient perspectiva metodològica:

  1. Espais esportius.
  2. Esport, salut i educació
  3. Esport, economia i projecció externa

Descèrrega de documents

Documento final

Plan Estratégico del Deporte de Valencia (Castellano))

Plan Estratégico del Deporte de Valencia (Valenciano)

Plan Estratégico del Deporte de Valencia (Inglés)

 

Document de diagnòstic

Pla Estratègic del sector eqüestre de València

Pla Estratègic del sector nàutic de València

Pla Estratègic del sector eqüestre de València Pla Estratègic del sector nàutic de València