Esdeveniments esportius

Esdeveniments esportius

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria d’Esports i Temps lliure i la Fundació Esportiva Municipal, organitza i patrocina al llarg de l’any un important nombre d’esdeveniments esportius. Per a la seua millor planificació i organització s’ordenen en esdeveniments esportius en quatre grups.

Trofeus | Grans Esdeveniments | Carreres popularsEsdeveniments Participatius | Altres Esdeveniments

 

El Pla Estratègic de l’Esport de València recull en el seu projecte núm. 10 una sèrie d’orientacions que han de tindre’s en compte en este àmbit:

 1.  Promoció de l’esport base.

   

  Tot esdeveniment ha de tindre una clara repercussió en la promoció a València d’eixe esport, canalitzant-se a través de l’associacionisme local: clubs, associacions, federació, etc. Hem d’aconseguir implicar a tots ells, així com, buscar generar afició i nous practicants facilitant informació sobre llocs per a practicar eixa activitat posteriorment.

 2.  Impacte econòmic.

   

  Els esdeveniments esportius, com s’ha dit, són un dels actius de la ciutat. S’ha de buscar el màxim retorn econòmic durant la seua celebració. El “turisme esportiu” és un dels pilars d’este benefici.

 3. Impacte mediàtic.

   

  Els esdeveniments esportius han de projectar una bona imatge de la nostra ciutat. Es tracta de la publicitat gratuïta (de valor real pràcticament incalculable) que suposa l’aparició en els mitjans: premsa escrita i digital, televisió, ràdio, Internet… difonent la marca “València” nacionalment i internacionalment.

 4. Pol d’innovació i dinamitzador del sector empresarial.

   

  L’esdeveniment esportiu ha de contemplar-se com una oportunitat per a desenvolupar pols d’atracció empresarial i d’innovació, dinamitzant per tant, el dit sector a curt, mitjà i llarg termini. La generació de sinergies i oportunitats permeten, sota una escassa inversió de la ciutat, la creació d’entorns favorables per al desenvolupament de l’economia del sector industrial de l’esport.

 5. Solidaritat.

   

  Tot esdeveniment esportiu ha de tindre un llegat social que transmeta sentiments de solidaritat col•lectiva local. Pot ser de diverses maneres: organitzant activitats de caràcter solidari, dedicant una part del pressupost, col•laborant amb alguna associació benèfica, etc.

 

Trofeus de la ciutat de València

Els Trofeus Ciutat de València són una mostra de la col•laboració municipal a l’esport valencià d’elit, amb l’objectiu d’ajudar-lo en el seu desenvolupament alhora que posar-lo a l’abast del públic en general.

 

Objectius generals

Els objectius més importants que perseguix este programa són:

 1. Establir un marc d’actuació on els clubs d’elit de la ciutat puguen competir amb altres entitats, fora de les competicions federades.
 2. Facilitar al ciutadà la possibilitat d’assistir a un espectacle esportiu d’alt nivell, per a satisfer en part les seues necessitats d’oci i temps lliure.

Al llarg de l’any es realitzen diferents esdeveniments que porten el nom de la Ciutat de València. Estes competicions són organitzades per diferents entitats amb l’autorització de la FDM. Hi ha un procediment que establix la forma de sol•licitar i autoritzar este tipus d’activitats.

 

Grans esdeveniments

Es tracta d’activitats esportives puntuals en els calendaris de competicions nacionals i internacionals, alguns exemples d’estos esdeveniments són Campionats d’Espanya, Finals de la Copa de SS.MM. el Rei i la Reina, i competicions de lligues europees.

 

Objectius generals

Els objectius més importants que perseguix este programa són:

 1. Realitzar esdeveniments esportius de màxim nivell a escala nacional i internacional.
 2. Establir dins del calendari d’esdeveniments algunes cites puntuals amb els millors esportistes de l’elit de l’esport nacional i internacional.

 

Carreres populars

En este apartat es recullen les diferents carreres populars que es celebren a la ciutat, diferenciant les següents:

 

Circuit de Carreres Populars de la Ciutat de València

Es tracta de carreres a peu en els diferents barris de València amb distàncies compreses entre 5’5 Km. i 7,5 Km. S’establix una classificació general per categories i una altra per equips. L’edat mínima per a poder participar és de 12 anys. El Circuit 2012 l’han compost 10 carreres.

Al final del Circuit es premia als tres primers de la classificació general (masculí i femení), als tres primers de cada categoria, als tres primers equips i a l’equip més nombrós.

Els objectius més importants que perseguix este programa són:

 1. Aconseguir que la població de València participe i practique una activitat físicoesportiva en el seu temps d’oci en els diferents barris, basada en una de les pràctiques més comuns i fàcils de dur-se a terme, la carrera contínua.
 2. Generar en la població de València un hàbit higienicosaludable per al manteniment i la millora de la seua qualitat de vida a través d’esta modalitat esportiva.
 3. Fomentar l’esport en família.

 

Este circuit està organitzat per la Fundació Esportiva Municipal de València en col•laboració amb diverses associacions i entitats esportives, el patrocini de CRM i la col•laboració de Divina Pastora Seguros, Intersport, Coca-Cola, Serrano i l’Associació Esportiva Píndar.

 

Altres carreres populars realitzades a la ciutat de València

En paral•lel al Circuit de Carreres Populars es van realitzar 11 carreres populars organitzades per empreses, clubs o societats del sector esportiu; l’Ajuntament de València també va col•laborar de diferents maneres en el desenvolupament d’estes proves esportives de caràcter popular i participatiu.

 

Esdeveniments esportius participatius

Junt amb les carreres a peu, s’organitzen diferents esdeveniments de participació familiar, de caràcter no competitiu, en els quals el més important és participar.

 

Objectius generals

Els objectius més importants que perseguix este programa són:

 1. Realitzar actes esportius de participació oberta, sense buscar un resultat de rendiment esportiu.
 2. Facilitar al ciutadà la possibilitat de participar d’un esdeveniment esportiu amb la seua família i amics.

 

Altres esdeveniments

A lo largo del año tienen lugar en nuestra ciudad otro grupo, muy extenso, de pruebas, trofeos, campeonatos, etc. de las diversas modalidades deportivas, por lo general organizadas por las correspondientes federaciones deportivas, y otras veces clubes de la ciudad o empresas del sector, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia y su Fundación Deportiva Municipal.

El objetivo que tienen como común denominador estos acontecimientos es fomentar la práctica deportiva ya sea invitando al ciudadano a ser participe activo de la actividad o bien como espectador de la misma.