Suport i desenvolupament de la tecnificació esportiva

Suport i desenvolupament de la tecnificació esportiva

No sent un tema específicament municipal per estar patrocinat pel CSD, les federacions esportives nacionals i la propia Direcció General de l´Esport , la FDM col•labora i dona suport a la tecnificació esportiva, base de l’esport d’alt nivell. Actualment hi ha tres centres de tecnificació classificats pel Consell Superior d’Esports i que estan ubicats a instal•lacions esportives municipals de la ciutat:

  1. El Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Pilota.
  2. El Centre Especialitzat d’Alt Rendiment de Ciclisme.
  3. El Centre de Tecnificació Esportiva “Petxina”.

Des de la Fundació Esportiva Municipal s’ha realitzat una tasca de coordinació entre els diferents Centres de Tecnificació.

 

Objectius generals

Els principals objectius que es perseguixen amb este programa són els següents:

  1. Rendibilitzar l’ús de les instal•lacions esportives de la ciutat de València compaginat la pràctica popular amb la tecnificació esportiva.
  2. Crear un itinerari en cada una de les modalitats esportives des de la detecció i formació fins a l’esport d’alt nivell, a través dels diferents programes de tecnificació esportiva.
  3. Col•laborar amb la Direcció General de l´Esport i el Consell Superior d’Esports en l’organització d’activitats de tecnificació amb repercussió autonòmica i nacional.