Llistats EEDD

Llistats Escoles Esportives

En aquest llistat apareixen agrupades per centres totes les sol·licituds rebudes d’Escoles Esportives en el OAM Fundació Esportiva Municipal per al curs 2023-2024. L’última columna de la taula mostra l’estat definitiu d’aquestes.

Les sol·licituds rebutjades no podran realitzar-se per causes justificades. Les sol·licituds validades obriran el termini d’inscripció l’11 de setembre del 2023.

Per a qualsevol consulta, poden escriure un mail a l’adreça: escuelasdeportivas@fdmvalencia.es