Publicacions

Memòria 2015 : Fundació Esportiva Municipal de València

Autor/es
[Redacción, Fundación Deportiva Municipal Valencia]
Edición
1ª ed.
Editor
Valencia : Fundación Deportiva Municipal de Valencia
Año
2016
Descripción
126 p. : il. 25 cm
Materias
Fundación Deportiva Municipal ; memorias

Resum:

Descarregar en format pdf

 

El present document pretén plasmar l’activitat que la Fundació Esportiva Municipal ha desenrotllat durant l’any 2015 en compliment dels seus fins i objectius respecte a l’esport de la ciutat de València.

L’estructura d’este document manté la línia dels últims anys, ordenand els continguts a través dels treballs liderats per cada uns dels Servicis que componen este Organisme Autònom.
La parcel·la dedicada al Servici Esportiu és la que ocupa les pàgines inicials de la memòria, amb els apartats del Pla Municipal d’Esport en Edat Escolar (PMDEE), el programa d’Esport per a Tots, els Jocs i Esports Tradicionals, la Gestió de les Instal·lacions Esportives municipals, l’Oficina del Voluntariat, la Gestió dels procediments de Qualitat, el control de reclamacions i suggeriments, i l’Àrea de Comunicació i Documentació.

Les activitats que es descriuen en este capítol, ens mostren un creixement generalitzat, també en el programa de les Escoles Esportives municipals i la importància de l’augment de participació femenina que s’aprecia en la majoria de les dades recopilades.

L’oficina del voluntariat ens continua donant alegries amb les seues lliçons esportives i personals. Més important que les seues actuacions en les organitzacions d’esdeveniments esportius, és la consolidació de més de 150 voluntaris estables vertebrats al voltant d’esta organització que col·labora indistintament en les diferents modalitats esportives que es desenrotllen a València.

El calendari d’esdeveniments esportius continua reflectint una oferta variada i continuada en el que es poden trobar pràcticament totes modalitats esportives. L’entorn del running manté el seu protagonisme en este apartat tant en el quantitatiu, pel nombre de proves que es desenrotllen en els nostres parcs platges i carrers, com en el qualitatiu per la rellevància de carreres com la Marató València Trinidad Alfonso.

L’ocupació de les Instal·lacions Esportives municipals manté el creixement continuat que es produïx en els últims anys.

El Servici d’Infraestructures, coordina l’execució dels projectes referents a les infraestructures esportives, la direcció d’obres i les labors de manteniment i control de les Instal·lacions Esportives municipals Durant l’any 2015, a més d’atendre el dia a dia d’estes necessitats

Les actuacions realitzades pel Servici Jurídic i de Recursos Humans es resumixen en el quart apartat d’esta memòria que detalla els expedients i contractacions que s’han dut a terme.

El Servici d’Administració i Planificació Econòmica ha gestionat un pressupost que finalment i després de diferents modificacions ha aconseguit un import definitiu de 12.978.030.58€. El grau d’execució d’este pressupost ha sigut del 97,48 %

Finalment l’apartat dedicat als premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València concedix un espai destacat en el que es detallen els guardons concedits amb una xicoteta ressenya dels èxits de cada un dels premiats.