Notícies

Publicació de les bases per a la cobertura provisional d’oficials administratius

 • 

Es procedeix a publicar les bases de la bossa de millora d’ocupació temporal mitjançant tramitació abreujada i urgent per a la cobertura provisional dels llocs de treball d’oficial administratiu/a.

Les presents bases regiran la convocatòria interna i el procediment mitjançant tramitació abreujada i urgent per a la constitució d’una Borsa de millora d’ocupació temporal d’Oficial Administratiu/a per a la cobertura de llocs vacants o cobrir amb caràcter excepcional les necessitats urgents i inajornables com l’acumulació de tasques o serveis, en previsió de l’esgotament de la Borsa de treball derivada del procés selectiu convocat per Resolució de la Presidència Delegada de l’Organisme Autònom – Fundació Esportiva Municipal, número *DF–572, de data 24 de setembre de 2021, d’acord amb el que es disposa en els articles 37. 3 i 47 (bis) del conveni col·lectiu.

Consulta ací les bases