Notícies

Ocupació Pública. Diversos processos selectius excepcionals d’estabilització d’ocupació temporal mitjançant concurs valoració de mèrits. Actualització 08-11-2023

 • ,

L’òrgan tècnic de selecció dels següents processos selectius, en sessió celebrada en data 2 d’octubre de 2023, acorda, després de validar la puntuació provisional assignada, procedir a aprovar, de manera provisional, les següent valoració de mèrits.

Durant els 5 dies hàbils següents a la seua publicació, el personal aspirant podrà realitzar al·legació, suggeriment, reclamació o revisió per escrit sobre les puntuacions atorgades. El termini d’al·legacions comença el 09-11-2023 i es tancarà el dimecres 15-11-2023 (inclusivament).

1. Una plaça de naturalesa laboral, d’ordenança de servei, mitjançant concurs de valoració de mèrits, per torn lliure.

 

2. Una plaça de naturalesa laboral d’auxiliar administratiu/va, mitjançant concurs de valoració de mèrits, per torn lliure.

 

3. Deu places de naturalesa laboral, d’auxiliar de servei a temps parcial, mitjançant concurs de valoració de mèrits, per torn lliure.

 

4. Una plaça de naturalesa laboral, de tècnic/a superior/a en gestió laboral, mitjançant concurs de valoració de mèrits, per torn lliure.

 

5. Una plaça de naturalesa laboral de tècnic/a superior/a en economia i administració, mitjançant concurs de valoració de mèrits, per torn lliure.

 

6. Una plaça de naturalesa laboral de tècnic/a mitjà/na arquitecte/a tècnic/a, mitjançant concurs de valoració de mèrits, per torn lliure.

 

7. Una plaça de naturalesa laboral, de tècnic/a mitjà/na enginyer/a tècnic/a, mitjançant concurs de valoració de mèrits, per torn lliure.

 

8. Dos places d’oficial administratiu/per torn de promoció interna mitjançant concurs de valoració de mèrits.