Notícies

Obertes les sol·licituds per a l’ús d’instal·lacions esportives per a la temporada esportiva 2020-21 fins al 30 de juny

 • 

La Fundació Esportiva Municipal ha obert el termini per a tramitar les sol·licituds per a l’ús de les instal·lacions esportives de cara a la temporada 2020-21.

Totes aquelles empreses o entitats que estiguen interessades a presentar la sol·licitud hauran d’entregar la documentació requerida entre el dia 15 de juny i el 30 de juny.

Per a les sol·licituds de la temporada 2020-21 només existirà un únic termini de sol·licituds. A partir del dia 30 de juny, a les 00.00 hores, l’aplicació no admetrà noves sol·licituds, tan sols permetrà incorporar documentació a les sol·licituds ja existents. El termini per a incorporar la documentació finalitzarà el 15 de setembre a les 00.00 hores.

Poden sol·licitar l’ús d’aquestes instal·lacions aquelles entitats o associacions sense ànim de lucre o mercantils l’objecte social dels quals estiga relacionat amb aquesta mena d’activitats a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València.

Tota la documentació requerida per a poder autoritzar l’activitat haurà de ser entregada almenys amb quinze dies d’antelació a l’assenyalat com a començament de l’activitat. En el cas de no disposar d’aquesta documentació en el termini assenyalat, l’FDM no es compromet a tramitar la reserva i autorització pertinents.

Si desitja consultar més informació sobre com sol·licitar aquest ús, així com la documentació necessària per a la tramitació, fes clic ací.