Notícies

Tancament de les instal·lacions esportives elementals

 • 

La Fundació Esportiva municipal, comunica el tancament temporal fins al 9 de desembre, de les Instal·lacions Esportives Elementals (IDES), en compliment de la RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda mesures addicionals extraordinàries, a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/9360].

Per tant queda prohibida qualsevol activitat esportiva lliure en aquestes instal·lacions.

Queden exemptes d’aquesta prohibició d’ús aquelles activitats reglades i autoritzades expressament per la FDM, degudament acreditades, per als diferents horaris, entitats i IDES.