Notes de premsa

S’obri el període d’esmena de sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions a projectes esportius desenvolupats per entitats sense ànim de lucre durant la temporada 2022-2023

 • , ,

El termini màxim per a presentar l’esmena serà des del 21 de setembre al 4 d’octubre de 2023, tots dos inclusivament

L’Ajuntament de València ha publicat en el Tauler d’anuncis electrònic municipal de València, l’extracte del requeriment per a l‘esmena de sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions a projectes esportius desenvolupats per entitats sense ànim de lucre durant la temporada 2022-2023, al qual pot accedir-se a través de l’enllaç https://sede.valencia.es/sede/edictos/index/materia/DE

Afegir que el termini màxim i improrrogable per a poder presentar la documentació necessària serà de 10 dies hàbils després de la publicació del requeriment en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de València, és a dir des del 21 de setembre al 4 d’octubre de 2023, tots dos inclusivament.

El procediment que s’ha d’utilitzar per a presentar l’esmena corresponent és el de.AI.16, al qual es pot accedir a través dels següents enllaços:

Les entitats podran accedir als informes emesos mitjançant la consulta electrònica en la seua carpeta ciutadana.

S'obri el període d'esmena de sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions a projectes esportius desenvolupats per entitats sense ànim de lucre durant la temporada 2022-2023

S’obri el període d’esmena de sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions a projectes esportius desenvolupats per entitats sense ànim de lucre durant la temporada 2022-2023

Les qüestions tècnic-esportives seran resoltes pel servei esportiu de la Fundació Esportiva Municipal trucant al telèfon 96 354 83 00, extensió 2910 i, les consultes administratives seran resoltes pel Servei d’Esports en els telèfons 697880715, 661976823 i 697880758.

Recordar que aquestes subvencions s’atorguen als clubs i entitats esportives sense ànim de lucre, amb seu social en el terme municipal de València, per un total d’1.400.000 € euros.

Les línies subvencionades pugen a cinc en aquesta nova convocatòria, sent la gran novetat la incorporació de la línia d’esport per a persones amb discapacitat, que ve a sumar-se a les ja existents d’esport escolar, esport per a tots, competició oficial i esdeveniments esportius. Una altra de les novetats per a enguany serà que s’abonarà a compte, amb càrrec al pressupost 2023, el 75% de la quantia i el pagament del 25% restant s’efectuarà una vegada aprovada la justificació de la subvenció.