Notes de premsa

Sanitat publica noves mesures Covid relatives a l’activitat física i l’esport després de la finalització d’estat d’alarma

 • ,

La Fundació Esportiva Municipal de València informa sobre la nova Resolució de 8 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica la Resolució de 6 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que es dicta a conseqüència de la finalització de l’estat d’alarma, una vegada autoritzada per Acte 173/2021, de la Sala del Contenciós‐administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per al període comprés entre el 9 de maig de 2021 i el 24 de maig de 2021.  S’inclou Correcció d’errors publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del dia 12 de maig de 2021.

Les modificacions més importants del nou text són: l’horari de cessament d’activitat passa a les 23.30 hores i el tancament de la instal·lació a les 24:00 hores; en l’esport per lliure individual, el grup passa de 6 a 10 integrants màxim i l’aforament de les piscines passa de 50 a 75%. A més, augmenta l’aforament de públic permés tant en instal·lacions esportives tancades a 1.000 persones com en obertes a 2.000 persones màxim.

Ús de la mascareta

La resolució de 8 de maig permet no usar la mascareta en la pràctica de l’activitat física individual a l’aire lliure i en el mitjà aquàtic (natural o artificial) i en el bany en les piscines (exteriors i cobertes). També en els seus períodes de descans abans i després. Igualment, es permet en les activitats de socorrisme o rescat, en entrenaments i competicions autoritzades en Instal·lacions (obertes i tancades) i en dutxar-se en els vestuaris de les instal·lacions.

La nova resolució estarà en vigor fins al 24 de maig

 Activitat física i esportiva amb caràcter general

 Respecte a l’activitat esportiva en general, tot es manté igual excepte el límit de la pràctica d’esport per lliure que s’incrementa a grups de 10 persones màxim.

 Participants i públic en esdeveniments esportius

 En les competicions a l’aire lliure (instal·lacions obertes, medi natural o via pública) el nombre d’esportistes que poden participar, com a màxim, és de 1.000 de manera simultània i l’aforament per al públic en les competicions no professionals serà d’un 75%, amb el màxim de 2.000 persones. A més, l’obligatori mantindre la distància de seguretat (1,5 metres o un seient) i es permet sectoritzar el públic en un màxim de 4 sectors diferenciats de 1.000 persones amb entrades i eixides i serveis independents.

No obstant això, per a les instal·lacions tancades es manté el màxim de 300 esportistes de manera simultània i el 75% d’aforament en graderies amb el màxim de 1.000 persones. Es permet, així mateix, sectoritzar-ho, però aquesta vegada en un màxim de tres sectors diferenciats de 1.000 persones, sempre que no es permet sobrepassar el 35% d’aforament màxim assegut.

 Instal·lacions esportives

Finalment, en les piscines s’incrementa l’aforament màxim fins a un 75% respecte a l’aforament ordinari de la instal·lació i del got de la piscina i el cessament de l’activitat passa a les 23.30 hores perquè el tancament de la instal·lació es realitzarà a les 24:00 hores gràcies al canvi de l’hora del toc de queda.

A més, Sanitat indica que s’haurà d’establir un sistema d’accés a les instal·lacions que evite l’acumulació de persones i de reserva per a poder practicar activitat física en condicions de seguretat, així com realitzar la neteja i desinfecció de les instal·lacions després de cada entrenament i jornada.