Notícies

Sanitat anuncia noves mesures restrictives relatives a l’esport

 • 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat una nova resolució per la qual s’acorda mesures addicionals extraordinàries en la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, algunes de les quals són referides a les instal·lacions esportives municipals i a la pràctica de l’esport en general.

Les noves mesures, que es faran efectives des de les 00.00 h. del 7 de novembre, prohibeixen l’ús de les prop de 80 Instal·lacions Esportives Elementals (I.D.E) en grup o per equips, per la qual cosa el seu ús es limitarà a l’activitat física i esportiva individual i/o per parelles, sempre respectant les mesures de seguretat i sense compartir material.


Quant a l’activitat física i l’esport no federat, només es permet la pràctica d’activitats físiques i esportives individuals i per parelles, tant en instal·lacions esportives cobertes com a l’aire lliure en grups de fins a 30 persones, en instal·lacions obertes i 20 en instal·lacions tancades, sempre sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i no superant el 30% de l’aforament esportiu.

A més, s’haurà de garantir la ventilació de les instal·lacions i respectar les mesures de seguretat interpersonal, així com no es podrà fer ús de vestuaris ni dutxes.

D’altra banda, respecte a l’activitat esportiva federada i no professional, la celebració d’esdeveniments esportius, entrenaments, competicions esportives d’esports federats que se celebren en instal·lacions esportives o en la via pública hauran de desenvolupar-se sense públic, igual que totes les activitats esportives d’edat escolar (Escoles Esportives i Jocs Esportius).