Notícies

Resolució de l’Ajuntament de València referent a la convocatòria per a de treball pel sistema de lliure designació.

 • 

En el Butlletí Oficial del Estat núm. 301 d’avui, 16 de novembre de 2020, s’ha publicat anunci d’aquest Organisme Autònom Municipal, sobre la publicació en el BOP número 206 de 27 d’octubre de 2020 bases que han de regir la convocatòria per a proveir mitjançant lliure designació: Un lloc de Prefectura de Servei Jurídic i de Recursos Humans.

Tota la informació ací