Notícies

Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en la Borsa complementària de treball de millora d’ocupació temporal d’Oficial Administratiu

 • 

Es publica la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria per a la creació d’una Borsa complementària de treball de millora d’ocupació temporal de la categoria d’Oficial Administratiu.

Es concedeix ara un termini de 3 dies naturals, a partir de l’endemà a aquesta publicació, per a l’esmena d’errors i/o reclamacions pertinents.

Consultar relació d’admesos i exclosos