Notícies

Rectificació de l’anunci per la cobertura definitiva de 10 places d’auxiliar de servei a temps parcial

 • ,

Anunci advertit error en l’Anunci del Tribunal Qualificador de data 3 de desembre de 2020 de la identitat d’els/les aspirants aprovades/us segons la puntuació arribada del procés selectiu per la cobertura definitiva de 10 places d’auxiliar de servei a temps parcial pel torn d’accés lliure i mitjançant el sistema de concurs oposició.

Consulta l’anunci ací