Notícies

Protocol d’obertura i normes d’ús de la instal·lació Poliesportiu de Quatre Carreres i Pavelló Font Sant Luís

 • 

NORMES D’ACCÉS I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

 • Des de aquest enllaç pot accedir i descarregar totes les declaracions de responsabilitat i annexos que s’hauran de presentar a l’hora d’accedir a les instal·lacions esportives municipals.

DATA DE L’OBERTURA I INICI DE L’ACTIVITAT

A partir del dilluns 21 de setembre de 2020 es va activar el servei de cita prèvia per a musculació.

ACTIVITATS ESPORTIVES PERMESES

 

 •  Entrenaments i competicions d’esports aquàtics.
 • Entrenaments i competicions d’esports col·lectius.
 • Entrenaments i competició 1×1 tennis de taula.
 • Entrenaments sala polivalent.
 • Sala Musculació.

 

AFORAMENT MÀXIM DELS DIFERENTS ESPAIS

 

 • Piscina Coberta: 30 nadadors, 5 per cada carrer.
 • Camp de futbol 11: 60 esportistes (en dos grups) i equip tècnic.
 • Camp de futbol 8: 20 esportistes i equip tècnic.
 • Pista poliesportiva: 20 esportistes i equip tècnic.
 • Pista poliesportiva transversal: 15 esportistes i equip tècnic.
 • Sales polivalents: 20 esportistes + tècnic
 • Sala Tenis Mesa: 12 esportistes
 • Sala Musculación: 6 esportistes

 

HORARIS D’UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

FRANGES HORÀRIES PISCINA

FRANGES HORÀRIES PISTES POLIESPORTIVES, CAMPOS DE FUTBOL I SALA POLIVALENT:

De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 i de 16.30 a 22.30 deixant mitja hora entre cada ús per a la neteja i desinfecció.

Dissabtes i diumenges de 8.30 a 14.30 i de 16.30 a 21.30 deixant mitja hora entre cada ús per a la neteja i desinfecció.

USUARIS/AS (i ordre de prioritat per a la reserva de la instal·lació)

 

 1. Esportistes classificats d’alt nivell i  rendiment.
 2. Esportistes majors de 14 anys inclosos en els Programes de Tecnificació.
 3. Esportistes professionals.
 4. Esportistes federats. Tindran prioritat aquells/as que pertanguen a entitats ja abonades a la instal·lació.
 5. Resta d’esportistes. Tindran prioritat aquells/as que pertanguen a entitats ja abonades a la instal·lació.

SOL·LICITUD D’ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ MITJANÇANT CITA PRÈVIA

A través del telèfon de la instal·lació o e-mail d’aquesta, de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores:

Telèfon: 96 373 76 61

E-mail: polideportivosanluis@fdmvalencia.es

En funció de la demanda es podrà establir un màxim de sessions o hores d’entrenament per esportista o per Club a la setmana.

S’habilita la reserva per part d’un club per a ús de la instal·lació, aquesta reserva es realitzarà amb una setmana d’antelació.

És obligatori el pagament del preu públic corresponent. S’aplicarà si escau la bonificació de temporada de l’entitat.

REGISTRE D’ENTRADA/EIXIDA DEL PERSONAL I INCIDÈNCIES EN LA INSTAL·LACIÓ

Hi haurà un registre d’entrada i eixida del personal a la instal·lació en la qual es recollirà les dades personals de l’atleta (nom, cognoms, data de naixement, núm. DNI, condició d’esportista, club, hora d’entrada, hora d’eixida i observacions).

A l’entrada tota persona haurà d’emplenar un document de compliment de les pautes de funcionament i declaració responsable que no té símptomes i que no ha estat en contacte amb persones que hagen sigut diagnosticades amb posterioritat per covid-19.

Pots consultar el protocol d’accés i normes d’ús al complet en el Poliesportiu de Quatre Carreres i Pavelló Font Sant Luís a través del següent document PDF:

Descarrega-t’ho ací