Notícies

Ocupació pública. Una plaça per torn lliure d’enginyer/a industrial. Revisió de notes i nova puntuació

 • ,

El Tribunal Qualificador de l’esmentat procés selectiu, a la vista de l’al·legació presentada dins de termini de reclamacions, i constatat error en el full d’anotacions de respostes publicada en data 14 de novembre de 2022, amb la següent correcció: On diu: “25. C”, ha de dir: “25.A”

Es revisen les notes obtingudes procedint-se a una nova puntuació.

Es manté la realització del segon exercici d’acord amb les bases de convocatòria, per a el pròxim dia 1 de desembre de 2022 a les 10:00 hores, a la Sala de Juntes, situada en el segon pis de l’edifici residencial del Complex Esportiu i Cultural Petxina.

Resultat del primer exercici (correcció final)