Notícies

Ocupació pública. Una plaça d’oficial de suport prevenció de riscos laborals. Respostes del primer exercici.

 • ,

Anunci de l’òrgan tècnic de selecció per al procés selectiu per a cobrir una plaça de oficial de suport en prevenció de riscos laborals, en el qual es fa constar les respostes a les preguntes formulades en l’examen teòric tipus test realitzat el dia 28 de novembre de 2022

Descarregar plantilla de respostes.