Notícies

Llistat provisional de personal admés i no admés per a la creació d’una Borsa de Treball de Tècnic/a Jurídic/a

 • , ,

La Fundació Esportiva Municipal, Organisme Autònom de l’Ajuntament de València, publica el llistat provisional de personal admés i no admés en la convocatòria per a la creació d’una Borsa de Treball per a la cobertura temporal de llocs de treball de Tècnic/a Jurídic/a derivats de l’acumulació de tasques, serveis, o cobrir interinitats.

Llistat provisional de personal admés i no admés per a Borsa de Tècnic/a Jurídic/a

Es concedeix un termini de 5 dies hàbils a partir de l’endemà a la referida publicació per a l’esmena d’errors i/o reclamacions pertinents.