Notes de premsa

La Fundació Esportiva Municipal desenvolupa el ‘Protocol davant l’Assetjament i Discriminació en Instal·lacions Esportives’

 • ,

La Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València es va reunir la setmana passada en la primera Comissió Tècnica d’Estudi per a establir les bases del “Protocol de Prevenció i Actuació davant l’Abús, Assetjament i Discriminació en Instal·lacions i Activitats Esportives”. El principal objectiu serà desenvolupar un pla d’actuació que garantisca la llibertat d’ús de totes les persones que realitzen activitat esportiva en els espais de la FDM, promovent valors indispensables en l’esport com el respecte, esforç i el Joc Net. Tots ells inclosos en el programa Tria aqueixos Cinc, el qual prevé comportaments violents en l’esport base.

Per a elaborar aquest protocol s’ha comptat amb la col·laboració de diferents actors necessaris com l’Associació de Psicologia de l’Esport en la Comunitat Valenciana (APECVA), entitats esportives LGTBI+ i d’esport adaptat com la Federació per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana (FEDICV), així com tècnics del Servei Esportiu de la FDM i directors i directores d’instal·lacions.

Aquest document serà obligatori en totes les infraestructures esportives municipals de València i ha de complir-lo tot el personal de la instal·lació. El contingut del nou protocol tindrà com a finalitat previndre i actuar enfront dels abusos sexuals, actes no violents, però no consentits o amb consentiment viciat. Així com castigar l’assetjament sexual per part d’individus amb una posició superior a la de la víctima. I també, es proposa acabar i denunciar la discriminació basada en la raça, el color de pell, sexe, idioma, religió o opinió política.

La Fundació Esportiva Municipal desenvolupa el ‘Protocol davant l'Assetjament i Discriminació en Instal·lacions Esportives’

La Fundació Esportiva Municipal desenvolupa el ‘Protocol davant l’Assetjament i Discriminació en Instal·lacions Esportives’

A més, s’han establit una sèrie de mesures preventives per a evitar aquests casos i vetlar per la seguretat i llibertat. S’ha recollit un procediment d’actuació per a saber detectar cada situació d’assetjament, abús o discriminació de qualsevol tipus a temps. D’aquesta manera s’activa un protocol d’investigació i intervenció segons els danys que pogueren ocasionar-se.

Per a això, es crearà un Comité de Protecció format per personal tècnic compost per: un o una responsable d’APECVA i un tècnic o tècnica esportiu i jurídic de la FDM, que es reuniran en cas d’activació del protocol per a investigar els possibles casos que es denuncien. Segons el tipus d’assetjament, abús o discriminació, aquest Comité ha de declarar-lo i adoptar les mesures necessàries per a cada succés. Algunes d’elles són l’acompanyament, suport i assessorament a la persona afectada. D’aquesta manera, hauran de comunicar-se amb el Jutjat de Guàrdia o fins i tot amb la Fiscalia en el cas de menors i executar la prohibició d’entrada a qualsevol local esportiu de la FDM que vindrà acompanyada de la pèrdua de condició d’usuari.

Des de la Fundació Esportiva Municipal s’està analitzant les propostes de millora que van plantejar els diferents actors que formen la Comissió i una vegada modificat es reuniran novament per a l’aprovació i fase d’implantació en totes les instal·lacions esportives de València.