Notes de premsa

La FDM assumix com propis els principis generals de la Carta Internacional de l’Educació Física, l’Activitat Física i l’Esport

 • , ,

La Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València, prenent com a referència esta Carta Internacional de l’Educació Física, l’Activitat Física i l’Esport i les recomanacions d’organismes nacionals com el Consell Superior d’Esports (CSD) assumix com propis els principis generals que promulga: la promoció de les pràctiques físic – esportives en la població escolar ha d’encaminar-se a la seua formació integral, al respecte i adquisició d’uns valors i hàbits socials que permeten integrar el jove en la societat, procurant que la pràctica esportiva es desenrotlle en condicions d’igualtat, de seguretat i de salut, evitant la discriminació per genere, nivell o aptitud. L’esport, des d’este punt de vista, és considerat com un instrument educatiu de primer orde que actua en l’àmbit de l’educació no formal i que perseguix objectius participatius, lúdics, socials i formatius.

La FDM asume como propios los principios generales de la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte

La FDM asume como propios los principios generales de la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte

Este document és el legítim successor de la Carta Internacional de l’Educació Física i l’Esport, adoptada originàriament en 1978, durant la 20a Conferència General de la UNESCO. La Carta Internacional de l’Educació Física, l’Activitat Física i l’Esport és un document inspirat en els Drets Humans que va ser adoptat pels estats membres de l’Organització de les nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), el 18 de novembre del 2015 durant de la 38a sessió de la Conferència General de la UNESCO.

La Carta original, esmenada en 1991, va ser el primer document inspirat en els drets humans a declarar que “la pràctica de l’educació física i de l’esport és un dret fonamental de tots”. Basada en l’esperit universal de la Carta Original (1978), esta versió revisada, que integra també les evolucions significatives dels últims 37 anys en matèria d’esports, destaca els beneficis de l’activitat física per a la salut, la inclusió de persones amb discapacitats, la protecció dels xiquets, el paper de l’esport per al desenrotllament i la pau, així com la necessitat protegir la integritat de l’esport enfront del dopatge, la violència, la manipulació i la corrupció.

>> Text complet de la Carta Internacional de l’Educació Física, l’Activitat Física i l’Esport