Notícies

Ocupació Pública. Una plaça de naturalesa laboral de Tècnic/a Superior-Tècnic/a en Activitat Física i Esports, per torn d’accés lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició. Impugnació de les bases específiques

 • ,

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 61 de data 27-03-2024, Anunci de l’OAM Fundació Esportiva Municipal de València sobre la impugnació de les bases específiques del procés selectiu per a la cobertura definitiva d’una plaça de tècnic/a superior-tècnic/a en activitat física i esports, mitjançant el sistema de concurs oposició, pertanyent a l’oferta d’ocupació pública del 2020.

Per a general coneixement s’informa les possibles persones interessades que ha sigut interposada demanda davant:

  • Jutjat social Núm. 18 de València. Actuacions núm. Impugnació d’actes administratius en matèria laboral i seguretat social, exclosos els prestacionals [IAA] – 000212/2024.

Descarregar anunci.