Notícies

Ocupació Pública. Processos selectius excepcionals d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració. Cinc places d’Auxiliar de Servici a temps parcial mitjançant concurs oposició, per torn lliure. Llistat definitiu d’admesos, designació del tribunal i data de l’exercici

 • ,

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), núm. 69 amb data de 10-04-2024, Anunci de l’OAM Fundació Esportiva Municipal de València sobre l’aprovació de la relació definitiva de persones admeses i excloses, del procés selectiu excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració per a la cobertura definitiva de cinc places de naturalesa laboral d’Auxiliar de Servici a temps parcial, mitjançant concurs oposició, per torn lliure (publicada en el BOP  26 de desembre de 2022 i correcció d’errors materials en el diari del 22 de febrer de 2023).

S’anuncia, a més, la designació de les persones que formaran part de l’òrgan tècnic de selecció que ha de valorar el citat procés selectiu.

Es fixa el dia 3 de maig de 2024, a les 10:00 hores, en la Universitat de València, Aulari III (aules A21 i A22), situat en l’Av. Menéndez Pelayo, 16, a fi de realitzar l’únic exercici establit en la convocatòria. En esta mateixa web, amb caràcter previ a la referida data, es publicarà nota informativa amb la distribució d’aspirants per aula, material necessari i qualsevol altra informació que es considere d’interés.

Descarregar BOP.

Tota esta informació es va publicar en esta pàgina web el dia 27 de març de 2024.