Notícies

Ocupació Pública. Processos de provisió de Prefectura de Servici d’Administració i Planificació Econòmica, així com el de Prefectura de Secció (amb destinació al Servici d’Infraestructures). Obert el termini de presentació de sol·licituds

 • ,

S’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9862, de dia 04-06-2024, l’extracte de les següents convocatòries, la qual cosa obri el procés de presentació d’instàncies per a aquelles persones que vulguen formar part d’estos processos selectius.

  • Prefectura de Servici d’Administració i Planificació Econòmica. El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació en el DOGV (04-06-2024), comprenent des del dia 05 fins al 14 de juny (tots dos inclusivament). Descarregar anunci.
  • Prefectura de Secció, amb destinació al Servici d’Infraestructures. El termini de presentació d’instàncies serà de 15 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació en el DOGV (04-06-2024), comprenent des del dia 05 fins al 25 de juny (tots dos inclusivament). Descarregar anunci.