Notícies

Ocupació pública: dues places d’oficial administratiu. Plantilla de respostes i aspirants que han superat el primer exercici

 • ,

Pel que respecta al procés selectiu per a la cobertura definitiva de dues places d’oficial administratiu per torn de promoció interna, el Tribunal Qualificador de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada en data 26 d’abril de 2021 ha acordat qualificar les proves amb les següents puntuacions.

El Tribunal Selectiu acorda convocar a la realització del segon exercici d’acord amb les bases de convocatòria, per a el pròxim dia 26 de maig de 2021 a les 9.00 hores, en la Secretaria General de l’Administració Municipal, situada en la 1a planta del Casa Consistorial, accés pel carrer Arquebisbe Mayoral s/n.

Descarregar plantilla de respostes i llistat d’aspirants que han superat el primer exercici.