Notícies

Ocupació pública. Quatre places d’encarregat/a d’instal·lació per promoció interna. Respostes del primer exercici

 • ,

Anunci de l’òrgan tècnic de selecció per al procés selectiu per a cobrir en propietat quatre places, per promoció interna, d’encarregat/a d’instal·lació, en el qual es fa constar les respostes a les preguntes formulades en l‘examen teòric tipus test realitzat el dia 18 de novembre de 2022.

Descarregar plantilla de respostes.