Notícies

Ocupació pública. Quatre places d’encarregat/a d’instal·lació per promoció interna. Materials

 • ,

S’ofereix a continuació, diferents materials per a la correcta preparació de les oposicions d’encarregat/a d’instal·lació per promoció interna.

Aquest material conté informació de suport permanentment actualitzada, sense perjudici de la informació publicada en la intranet de la FDM, a través de la qual es pot accedir a models i a documentació de caràcter intern dels centres esportius de gestió directa.

Es recorda a més, que des del passat 26-08-2022, l’OAM Fundació Esportiva Municipal compta amb nous Estatuts (en el cas que algun tema dels inclosos en el temari de les bases estiga o es veja afectat per alguna modificació, ampliació o derogació de caràcter legislatiu o a nivell intern, s’exigirà en tot cas al personal aspirant el coneixement de la legislació o normativa vigent en el moment de la realització de les respectives proves).