Notícies

Ocupació Pública. Concurs oposició d’una plaça d’oficial de suport informàtic, pel sistema de promoció interna

 • ,

La Presidència-Delegada de la Fundació Esportiva Municipal, mitjançant Resolució de data 31 d’octubre de 2022, ha disposat aprovar les Bases que han de regir la convocatòria per a cobrir una plaça de naturalesa laboral, pel sistema de promoció interna, d’Oficial de Suport Informàtic d’aquest OAM Fundació Esportiva Municipal de València, associat al lloc de treball núm. 276 de la RPT.

El termini de presentació d’instàncies és del 16 de novembre al 15 de desembre, tots dos inclusivament.

Extracte plublicat en el BOP núm.  219 de data 15-11-2022.

Descarregar bases.