Notícies

Ocupació Pública. Bases i convocatòria per a cobrir en propietat 31 places d’Auxiliar de Servei a temps parcial, mitjançant el sistema de concurs oposició, per torn d’accés lliure, pertanyents a les Ofertes d’Ocupació Pública per als exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022

 • ,

Hui, 30 de desembre de 2022 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), número 250, anunci de l’OAM Fundació Esportiva Municipal de València sobre l’aprovació de bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat 31 places d’Auxiliar de Servei a temps parcial, mitjançant el sistema de concurs oposició, per torn d’accés lliure, pertanyents a les Ofertes d’Ocupació Pública per als exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022.

Les places convocades formen part de les següents Ofertes d’Ocupació Pública:

  • Cinc places de l’OEP 2019 publicada en el BOP València núm. 7, de data 13 de gener de 2020.
  • Cinc places de l’OEP 2020 publicada en el BOP València núm. 251, de data 31 de desembre de 2020.
  • Nou places de l’OEP 2021, publicada en el BOP València núm. 4, de data 07 de gener de 2022.
  • 12 places de l’OEP 2022, publicada en el BOP València núm. 234, de data 7 de desembre de 2022.

Important: Una vegada es publique l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), s’obrirà el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà d’aquesta publicació, i conforme al que es disposa en l’apartat 3r de les Bases.

Descarregar anunci.