Notícies

Ocupació Pública. Bases i convocatòria per a cobrir en propietat 31 places d’Auxiliar de Servei a temps parcial, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’accés lliure, de les Ofertes d’Ocupació Pública per als exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022. Correcció d’errors

 • ,

S’ha publicat en el BOP núm. 44, de data 03-03-2023, anunci de l’OAM Fundació Esportiva Municipal de València sobre la correcció d’errors a l’anunci 2022/15293 publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València del dia 30/12/2022 sobre l’aprovació de les bases i convocatòria de procés selectiu per a cobrir en propietat 31 places d’auxiliar de servei a temps parcial, mitjançant el sistema de concurs oposició, per torn d’accés lliure, pertanyents a les ofertes d’ocupació pública per als exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022.

Descarregar anunci.