Notícies

Ocupació pública. 5 places de director/a d’instal·lació, mitjançant el sistema de concurs oposició, 4 d’elles, pel sistema de promoció interna, i 1 per torn d’accés lliure. Llistat provisional de persones admeses. Rectificació d’errors

 • ,

La Presidència de l’OAM Fundació Esportiva Municipal, mitjançant Resolució DF-260 de data 2 de novembre de 2023, ha disposat rectificar error de fet en la resolució d’esta Presidència, número DF-132, de data 3 d’octubre de 2023, relativa a l’aprovació del llistat provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a la cobertura definitiva de cinc places, quatre d’elles pel sistema de promoció interna i una per torn d’accés lliure, de director/a d’instal·lació d’este OAM Fundació Esportiva Municipal de València, en el sentit següent.

Descarregar rectificació d’errors