Notícies

Quatre places d’Encarregat/a d’ Instal·lació i quatre places d’Oficial Administratiu/a. Aclariment sobre el temari de les bases

 • ,

En relació amb la fase d’oposició dels processos selectius per a la cobertura definitiva de quatre places de “Encarregat/a d’instal·lació esportiva” i quatre places de “Oficial Administratiu/a”, i a la vista dels escrits de sol·licitud d’aclariment o rectificació presentats, es comunica que, en el cas que algun tema dels inclosos en el temari de les bases estiga o es veja afectat per alguna modificació, ampliació o derogació de caràcter legislatiu o a nivell intern, s’exigirà en tot cas al personal aspirant el coneixement de la legislació o normativa vigent en el moment de la realització de les respectives proves, per al que s’haurà de consultar, en el seu cas, l’última versió publicada en la intranet de l’entitat.

Descarregar Anunci.