Notícies

Convocatòria subvencions a projectes esportius

 • ,

S’ha publicat en el BOP núm. 112 de 12 de juny de 2019, l’extracte de l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament pel qual s’aprova la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva corresponent a l’exercici 2019, a projectes esportius desenvolupats per entitats sense ànim de lucre a la ciutat durant la temporada 2018-2019

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mes a partir del 13 de juny de 2019. El termini finalitza, per tant el 12 de juliol de 2019.

La present convocatòria compta amb una dotació d’1.183.000,00€.

Anunci i bases de l’acord del 17 de maig de 2019 de la Junta de Govern Local d’aprovació de la convocatòria (pdf 1021Kb).

Iniciar tràmit

MOLTA ATENCIÓ:

En la present convocatòria, NO es realitzaran notificacions individuals. Qualsevol comunicación es durà a terme a través del Tauler d’edictes Electrònics de l’Ajuntament de València, pel que preguem es realitzen les consultes necessàries, i es preste màxima atenció a la informació que puntualment aparega en aquest espai: https://bit.ly/31B6QkL