Notes de premsa

Com sol·licitar l’Abonament Esport Social?

 • , ,

L’Abonament Esport Social, inclòs en el pla d’ajuda “Esport Solidari” de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de València, cerca garantir la pràctica esportiva a tota la ciutadania, inclosos els col·lectius més vulnerables. L’Expedició de l’ABONAMENT ESPORT SOCIAL per a persones en situació de vulnerabilitat econòmica i/o social segons es desenvolupa a continuació, en les instal·lacions esportives gestionades directament per la Fundació Esportiva Municipal, pot sol·licitar-se en les següents instal·lacions esportives: 

 • Poliesportiu Natzaret
 • Pavelló Font de Sant Lluís
 • Polideportivo El Carme
 • Palau Velòdrom Lluis Puig
 • Estadi Del Túria
 • Poliesportiu Cabanyal-Canyamelar
 • Poliesportiu Benimaclet
 • Poliesportiu Malva-rosa
 • Pavelló Benicalap
 • Pavelló Fontsanta

Es considerarà que pertany al col·lectiu especialment vulnerable tant la persona titular d’aquestes prestacions com els membres que componguen la unitat de convivència o unitat familiar fins al primer grau de consanguinitat o afinitat.

Per a justificar la situació de vulnerabilitat econòmica i/o social i, en conseqüència, la pertinença al ‘col·lectiu especialment vulnerable’, la persona interessada haurà de presentar una còpia del seu empadronament o justificant de residència efectiva (còpia de factura de subministrament al seu nom, fotocòpia de contracte de lloguer, fotocòpia de *SIP en centre de salut de la ciutat, justificant d’escolarització dels seus fills/as en col·legi situat a la ciutat) i a més, la següent documentació, en funció de la situació concreta en la qual es trobe:

 1. Si és perceptor de la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI): fotocòpia de la resolució de concessió.
 2. Si és perceptor de l’Ingrés Mínim Vital: fotocòpia de la resolució de concessió.
 3. Si és perceptor de Prestacions Econòmiques Individualitzades de l’Ajuntament de València: Faig constar emés pel Servei de Benestar Social.
 4. Si és perceptor de la prestació econòmica PAES de l’Ajuntament de València: fotocòpia de resolució de concessió.
 5. Si és perceptor de PNC (pensió no contributiva): resolució de concessió.
 6. Si és perceptor de RAI (renda activa d’inserció): resolució de concessió.
 7. Si és perceptor de subsidi de desocupació: resolució de concessió o certificat del SEPE.
 8. Pensions mínimes de jubilació o incapacitat: resolució de concessió.

Aquest descompte tindrà vigència sempre que la percepció de les anteriors prestacions estiga en vigor. L’ABONAMENT ESPORT SOCIAL tindrà els mateixos avantatges i condicions que l’abonament deporte mensual o anual. Podrà utilitzar-se durant l’horari d’obertura de la instal·lació de dilluns a diumenge.

L’ús lliure correspon a les sales de musculació, al bany lliure i a l’ús de la pista d’atletisme.

L’usuari/a tindrà la possibilitat de realitzar una sola activitat a preu 0, en els cursos organitzats per la Fundació Esportiva Municipal. En la resta de cursos, i en el lloguer de les pistes de tennis, pàdel, frontó i esquaix, l’aplicació de la tarifa reduïda.

La tarifa reduïda no s’aplicarà a les Escoles Esportives Municipals, els cursos d’estiu de natació en les piscines descobertes, els cursos de natació fins a 15 anys en piscines cobertes, els cursos de tennis i els cursos de pàdel. (aquests cursos no disposen de tarifa reduïda). La Fundació Esportiva Municipal ha reservat 650 places per a aquest programa.