Notícies

Borsa de millora d’ocupació per a la cobertura provisional de llocs de treball d’encarregat/a d’instal·lació.

 • 

Per resolució de la Presidència d’aquest OAM, de data 02.11.2020, es fa públic el llistat definitiu d’admesos i exclosos a la convocatòria per a la creació d’una bossa de millora d’ocupació temporal per a la cobertura de llocs vacants d’encarregats/as d’instal·lació com a procediment d’urgència per a la seua provisió, a l’efecte de l’article 37 apartat 3 del conveni col·lectiu d’aquesta entitat, designació dels membres de l’Òrgan Tècnic de Selecció i data de realització de les proves.

Consulta ací