Notícies

Borsa de treball de millora d’ocupació temporal d’Oficial de Manteniment (Jardineria): llistats provisionals

 • ,

En el següent Anunci, s’informa que la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria per a la creació d’una borsa de millora d’ocupació temporal per a la cobertura provisional de llocs de treball d’oficial de manteniment (jardineria) com a procediment d’urgència per a la seua provisió, a l’efecte de l’article 37 apartat 3 del conveni col·lectiu d’aquesta entitat, ha sigut aprovada mitjançant resolució núm. DF-407 de la Presidència Delegada de la Fundació Esportiva Municipal, de data 14 de juliol de 2021.

Mitjançant el present anunci es concedeix un termini de 3 dies naturals, a partir de l’endemà a la seua publicació (publicat el dia 15 de juliol de 2021), per a l’esmena d’errors i/o reclamacions pertinents, finalitzant aquest termini el diumenge 18 de juliol.

Descarregar llistat provisional d’ aspirants admesos i exclosos