Notes de premsa

Aprovada la línia d’ajudes i subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre de València per valor d’1.430.000 euros

 • ,

Compta amb dues línies i podran presentar-se federacions, clubs i entitats esportives. Serà publicada al BOP en els pròxims dies

L’Ajuntament de València ha aprovat aquest matí en Junta de Govern Local la convocatòria d’ajudes i subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre per un total d’1.430.000€ euros.

L’objecte de la convocatòria és ajudar, de manera immediata i directa, al teixit esportiu i associatiu de la ciutat davant les conseqüències derivades pel Covid-19. S’afavoreix, d’aquesta manera, l’impacte positiu de l’esport sobre la salut, l’activitat física i l’ocupació. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals des de l’endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, la qual cosa succeirà en les pròximes dates.

La quantia econòmica destinada a l’esport de la ciutat es troba dividida en dues grans línies: la d’activitats i projectes esportius federats, que compta amb una dotació econòmica d’1.230.000 euros i esdeveniments esportius celebrats durant 2021, que té una disposició de 200.000 euros.

Aprovada la línia d'ajudes i subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre de València per valor d'1.430.000 euros. Serà publicada al BOP en els pròxims dies

Aprovada la línia d’ajudes i subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre de València per valor d’1.430.000 euros. Serà publicada al BOP en els pròxims dies

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé, ha volgut destacar que “aquesta convocatòria de subvencions als clubs esportius de la ciutat que hui aprovem a l’Ajuntament de València ajudarà a tot el teixit esportiu d’aquesta ciutat a eixir també de la crisi que ha provocat el Covid19. Aquestes ajudes, va lligada a l’activitat que han tingut durant aquests mesos de pandèmia”.

Referent a això, Bernabé ha apuntat que “sabem que han sigut uns mesos difícils i per això hem repetit les mateixes convocatòries que l’any 2020 en les quals simplement els ajudàvem no pels projectes, si no pel mer fet d’existir. Perquè confiem que tota la labor que estan fent els clubs a la nostra ciutat afavoreix al fet que tots els nostres xiquets, xiquetes i joves que practiquen esport puguen continuar fent-ho en les millors condicions i amb la garantia que l’Ajuntament col·laborarà i ajudar-los per a aconseguir-lo.

Dues línies d’ajudes

La primera línia, la de major quantitat econòmica consignada, està dirigida a activitats i projectes esportius federats previstos durant la temporada 2020-2021, afectades per la paralització o restricció en raó a les mesures adoptades per les autoritats sanitàries amb motiu de la crisi sanitària originada pel SARS-CoV-2.

En línia de continuïtat de la convocatòria anterior, i en atenció a l’excepcionalitat de la present convocatòria, no serà subvencionable, per excedir la finalitat específica de l’objecte de suport al teixit associatiu de les entitats esportives, els projectes esportius no federats o que no pertanyen a algun àmbit competitiu de la ciutat de València, els projectes corresponents al programa d’Escoles Esportives Municipals, els programes esportius pertanyents a universitats públiques o privades, els programes esportius desenvolupats per federacions esportives (a excepció de la realització d’esdeveniments) i les societats anònimes esportives.

Quant a la línia destinada a esdeveniments esportius celebrats durant 2021, s’han contemplat tres subcategories subvencionables: esdeveniment especial, esdeveniment popular i esdeveniment rellevant. Les federacions esportives poden presentar fins a dos esdeveniments diferents. Les entitats només podran fer-ho per a un esdeveniment.